konstrukcje stalowe nierdzewne śląsk obróbka cnc śląsk tłoczniki do blach śląsk

Procesy jakościowe

  • Firma MICHAEL wdrożyła i stosuje system jakości zgodnie z normą ISO 9001:2015
  • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez TUV Nord, świadczący o zastosowaniu oceny i weryfikacji stałości procesów
  • Posiadamy wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami i certyfikatami europejskimi do spawania metodami MIG, MAG i TIG konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium
  • Wykonujemy spawy zgodnie ze standardem WPS, zatwierdzonym przez TUV – metoda 135 i 141
  • Posiadamy certyfikat TUV Nord w zakresie prac spawalniczych na nośnych konstrukcjach stalowych na podstawie normy DIN EN ISO 3834-2
  • Posiadamy certyfikat TUV NORD dla wykonywania elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 według EN1090-2 we wszystkich typach budowli
  • Posiadamy WPQR wystawiony przez TUV Sud dla metod 135 i 141
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Spawalniczej Komisji Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach - I grupa Zakładów Małych uprawniające do  wykonywania, napraw i montażu  konstrukcji spawanych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69009
  • Certyfikat Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie spawania złącz spajanych, wyrobów przerabianych plastycznie i rur różnych grubości i średnic ścianek